บริษัท เอ็ม ไฮเทคคูล จำกัด

บริษัท เอ็ม ไฮเทคคูล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตออกแบบ ติดตั้ง และสร้างห้องเย็น Cold storage ที่ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม โดยทีมงานที่มี ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

งานระบบเครื่องเย็น เครื่องทำความเย็น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ห้องเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด พร้อมทั้งการให้บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเครื่องทำความเย็นครบวงจร

โครงการ ติดตั้งผนังโรงงาน บริษัท COFFE SRENDER จ.ปทุมธานี

ทีมงานชุดติดตั้ง Sandwich Panel ของเรา มีประสบการณืทำงานมากกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมณ์การทำงานทุกคน และโครงการติดตั้งทุกโครงการของเรา ควบคุมการทำงานโดยวิศวกรที่ควบคุมการทำงานตั้งแต่การเขียนแบบจนทั้งการติดตั้งหน้างาน ทำให้มั่นใจได้เลยว่าโครงการติดตั้งของท่านจะตรงจามสเปคที่ท่านได้ วางเอาไว้และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอย่างแน่นอน

ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทร : 065-252-9292