บริษัท เอ็ม ไฮเทคคูล จำกัด

บริษัท เอ็ม ไฮเทคคูล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตออกแบบ ติดตั้ง และสร้างห้องเย็น Cold storage ที่ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม โดยทีมงานที่มี ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

งานระบบเครื่องเย็น เครื่องทำความเย็น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ห้องเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด พร้อมทั้งการให้บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเครื่องทำความเย็นครบวงจร

จัดส่งตู้ห้องเย็น ตลาดไอยรา

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น โรงงานคลองหลวง

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น ตลาดไท

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น นิคมอุสาหกรรม นวนคร

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด อยุทธยา

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น ซอย เทพกุญชร

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น ซอย ไอยรา 1

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

จัดส่งตู้ห้องเย็น โรงงานกระเทียม

จัดส่งตู้ห้องเย็น พร้อมเครื่องทำความเย็น ครบชุด จังหวัด ปทุมธานี

ดูภาพเพิ่มเติม

ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทร : 065-252-9292