ประตูห้องเย็น

จำหน่าย ประตูห้องเย็น พร้อมทำตามที่ลูกค้าต้องการ มีบริการติดตั้งประตูห้องเย็น
ทั่วประเทศ ควบคุมการทำงานโวยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานห้องเย็น โดยเฉพาะ

ประตูห้องเย็น ที่ได้รับมาตรฐานสากล

ประตูห้องเย็น คือ ประตูที่ทำขึ้นจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูปซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP สามารถใช้ร่วมกับโครงการที่ต้องการมาตรฐานอาหารและยา เนื่องจากวัสดุที่ใช้ ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน Food Grade อลูมิเนียมที่ใช้เก็บงานทุกตัวเป้นแบบซ่อนหัวรีเวท ทำให้ประตูห้องเย็นและห้องคลีนรูมเหมาะอย่างยิ่งกับ งานห้องเย็นกับอาหาร และห้องคลีนรูม ประตูมีทั้หมดสองรูปแบบ แบบสไลด์ข้างและแบบบานเปิดข้าง ประตูห้องเย็น ห้องคลีนรูม ที่ทำจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูปยังมีคุณสมบัติ ในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง ระบบบานประตูถูกคิดค้นให้กักเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหลทำให้รักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างดีเยี่ยม

ประตูห้องเย็น รางแดนดอว์

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานสไลด์ หรือบานสไลด์ ข้าง นิยมใช้สำหรับงานห้องเย็น สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน GMP โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade ติดตั้งพร้อมรางเลื่อนและที่จับประตู

ประตูห้องเย็น รางเฟอโมด

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานสไลด์ หรือบานสไลด์ ข้าง นิยมใช้สำหรับงานห้องเย็น สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน GMP โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade ติดตั้งพร้อมรางเลื่อนและที่จับประตู

ประตูห้องเย็น บานเปิดข้าง

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานเปิดข้าง นิยมใช้สำหรับงานห้องเย็น สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน GMP โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade  ตัวประตูจะติดตั้งเข้ากับ ขอบอลูมิเนียม

ประตูห้องเย็นมียางขอบประตู Santoprene ที่สามารถทนความเย็นได้ -40 °C พร้อมกับติดตั้งบานจับสแตนเลสอย่างดีกันสนิม รางประตูอลูมิเนียมพร้อมชุดหิ้วบาน มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบานประตูได้ 400 Kg. ต่อ 1 บาน ระบบบานประตูที่ออกแบบมาให้กักเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหลมีคุณสมบัติในการรักษาอุณหภูมิได้อย่างดี

เป็นประตูห้องเย็นที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการ เปิด-ปิด อลูมิเนียมที่ใช้เป็นชุดซ่อนรีเวทได้มาตรฐาน GMP โฟมฉนวนตรงกลางเป็นโฟมชนิด PS ไม่ลามไฟ และมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถทนความเย็นได้ถึง -40 °C เป็นประตูที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

ดีไซด์ประตูที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายในการเลื่อน ปิด-เปิด และเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะกับโรงงานอุตสหกรรมทุกประเภท ประตูที่ออกแบบยังสามารถติดตั้ง ม่านริ้วพลาสติก PVC ได้อย่างง่าย ระบบบานประตูถูกคิดค้นให้กักเก็บความเย็นไม่ให้รั่วไหลทำให้รักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างดีเยี่ยม

ในการเลือกใช้ประตูที่มีประสิทธิภาพในการเก็บอุณหภูมิที่เราต้องการ จำเป็นต้องคำนึงถึงความหนาของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ที่นำมาทำประตูเป็นหลัก ยิ่งมีความหนาของแผ่นฉนวนมากและมีความหนาแน่นของโฟมมาก ประตูก็จะสามารถที่จะเก็บอุณภูมิติดลบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าเราจะเก็บอะไรไว้ในห้องเย็น ถ้าเป็นห้องเย็นนั้นมีเครื่องทำความเย็นที่ไม่สามารถทำอุณหภูมิที่ติดลบมากๆได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ประตูที่มีความหนามาก เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งตารางการเปรียบเทียบความหนาและอุณหภูมิภายในสามารถดูได้ที่ตารางข้างต้นได้เลย

ประตูห้องคลีนรูม ที่ได้รับมาตรฐานสากล

ประตูห้องคลีนรูม พร้อมกับติดตั้งบานจับสแตนเลสอย่างดีกันสนิม รางประตูอลูมิเนียมพร้อมชุดหิ้วบาน มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบานประตูได้ 400 Kg. ต่อ 1 บาน ระบบบานประตูที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน แต่มีความทนทานต่อแรกกระแทก

ประตูห้องคลีนรูม ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการ เปิด-ปิด อลูมิเนียมที่ใช้เป็นชุดซ่อนรีเวทได้มาตรฐาน GMP โฟมฉนวนตรงกลางเป็นโฟมชนิด PS ไม่ลามไฟ และมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี เป็นประตูที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

ประตูห้องคลีนรูม บานเปิดข้าง

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานเปิดข้าง นิยมใช้สำหรับงานห้องคลีนรูม สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade ติดตั้งเข้ากับขอบอลูมิเนียม

ประตูห้องคลีนรูม บานเลื่อน

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานเลื่อน นิยมใช้สำหรับงานห้องคลีนรูม สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade ติดตั้งเข้ากับขอบอลูมิเนียม

ประตูห้องคลีนรูม บานคู่

ประตู แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บานเปิดข้าง นิยมใช้สำหรับงานห้องคลีนรูม สวัดดุที่ใช้ได้รับมาตรฐาน โดยแผ่นเหล็กที่ใช้มีความหนา 0.45 เป็นเหล็กชนิด Food Grade ติดตั้งเข้ากับขอบอลูมิเนียม

ในการเลือกใช้ประตูที่มีประสิทธิภาพในการเก็บอุณหภูมิที่เราต้องการ จำเป็นต้องคำนึงถึงความหนาของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ที่นำมาทำประตูเป็นหลัก ยิ่งมีความหนาของแผ่นฉนวนมากและมีความหนาแน่นของโฟมมาก ประตูก็จะสามารถที่จะเก็บอุณภูมิติดลบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าเราจะเก็บอะไรไว้ในห้องเย็น ถ้าเป็นห้องเย็นนั้นมีเครื่องทำความเย็นที่ไม่สามารถทำอุณหภูมิที่ติดลบมากๆได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ประตูที่มีความหนามาก เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งตารางการเปรียบเทียบความหนาและอุณหภูมิภายในสามารถดูได้ที่ตารางข้างต้นได้เลย

ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทร : 065-252-9292