อลูมิเนียม ห้องเย็น ห้องคลีนรูม

จำหน่ายอลูมิเนียมห้องเย็น มีทั้งแบบซ่อนรีเวทและไม่ซ่อนรีเวท งานอลูมิเนียมห้องเย็น
สำหรับมาตรฐาน GMP อุปกรณ์ติดตั้งห้องเย็นทุกชนิดต อลูมิเนียมห้องคลีนรูม
ติดตั้งห้องคลีนรูม อุปกรณ์ทุกชนิด มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

อลูมิเนียมสำหรับ ห้องเย็น

จำหน่ายอลูมิเนียมสำหรับงานติดตั้ง ห้องเย็น ห้องคลีนรูม ทุกชนิด อลูมิเนียมสำหรับการเก็บงานเพดาลและผนัง อลูมิเนียมห้องเย็น ชุบผิวด้วยไฟฟ้า (Anodize) ประกอบด้วยส่วนผสมของซิลิกอน และแมกนิเซียมพอประมาณ เป็นโลหะที่มีความสวยงาม น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ และนำไฟฟ้าได้ดี อีกทั้งยังไม่เป็นอันตราย ประกอบกับราคาไม่แพง สามารถประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น เป็นวัสดุหลักที่ใช้งานสำหรับห้องเย็น ห้องคลีนรูม โดยเฉพาะ

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉากบาง

อลูมิเนียมฉากบางสำหรับเก็บงานมุมผนังงานแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั่วไป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉากหนา

อลูมิเนียมสำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ห้องเย็น-ห้องคลีนรูม

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉากโค้งชิ้นเดียว

อลูมิเนียมสำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ห้องเย็น-ห้องคลีนรูม

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม ฉากมอบบน
หรือฉากแอล

อลูมิเนียมสำหรับเก็บงานผนังและเพดานด้านนอก

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม ฉากมอบบนหนา หรือฉากแอลหนา

อลูมิเนียมสำหรับเก็บงานผนังและเพดานด้านนอก

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม ตัวยู 40 มิล

อลูมิเนียมสำหรับทำฐานสำหรับวางแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

 

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม ตัวยู 2 นิ้ว สำหรับแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

อลูมิเนียมสำหรับทำฐานสำหรับวางแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม ตัวยู 3 นิ้ว สำหรับแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

อลูมิเนียมสำหรับทำฐานสำหรับวางแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : ตัวยู 4 นิ้ว หนา 1.5 มิล
ปีก 1×1

อลูมิเนียมสำหรับทำฐานสำหรับวางแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : ตัวยู 4 นิ้ว ปีก 1.5 นิ้ว
หนา 3.0 มิล

อลูมิเนียมสำหรับทำฐานสำหรับวาง
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวที 2 นิ้ว สำหรับงานเพดาน

อลูมิเนียมสำหรับเก็บงานรอยต่องานต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวที 3 นิ้ว สำหรับงานเพดาน

อลูมิเนียมสำหรับเก็บงานรอยต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮท 2 นิ้ว แกนคู่

อลูมิเนียมสำหรับการต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป แข็งแรงกว่าแกนเดี่ยว

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮท 3 นิ้ว แกนคู่

อลูมิเนียมสำหรับการต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป แข็งแรงกว่าแกนเดี่ยว

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมบังใบ 2 นิ้ว 

อลูมิเนียมสำหรับการทำวงกลบประตูแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมปีกนก /
บัวลูกศร

อลูมิเนียมปีกนกสำหรับกันกระแทกสำหรับห้องเย็น

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมเอฟขาไม่เท่า

อลูมิเนียมสำหรับติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในงานห้องเย็น

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮท 2 นิ้ว
(แกนเดี่ยว)

อลูมิเนียมสำหรับการต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮท 3 นิ้ว
(แกนเดี่ยว)

อลูมิเนียมสำหรับการต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮท 4 นิ้ว
(แกนเดี่ยว)

อลูมิเนียมสำหรับการต่อเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

อลูมิเนียมชุดซ่อนรีเวท สำหรับ ห้องเย็น

สำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่ต้องการมาตรฐาน GMP งานที่เกี่ยวกับห้องสะอาด ห้องคลีนรูม หรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา จำเป็นต้องใช้ อลูมิเนียมชุดซ่อนรีเวทในการเก็บงาน เนื่องจากอลูมิเนียมชุดซ่อนรีเวทจะทำให้ไม่เห็นตัวรีเวท คือหัวรีเวทจะซ่อนอยู่ข้างในอลูมิเนียม ทำให้ไม่มีฝุ่งเข้าไปเกาะอยู่ตาม ซอกเล็กๆของลูกรีเวท ทั้งนี้อลูมิเนียมสำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปแบบซ่อนรีเวทจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าอลูมิเนียมสำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปแบบธรรมดา เรื่องจากจะมีรายละเอียดมากกว่า อลูมิเนียมชุดซ่อนรีเวทจะนิยมใช้ในงานที่ต้องการมาตรฐานอาหารและยา GMP เท่านั้นเนื่องจากโรงงานที่ไม่จำเป้นต้องได้รับมาตรฐาน GMP ก็จะไม่จำเป้นต้องใช้อลูมิเนียมชุดนี้เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวที 3 นิ้ว (ซ่อนรีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวยู 2 นิ้ว (ซ่อนรีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวยู 3 นิ้ว (ซ่อนรีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวยู 4 นิ้ว (ซ่อนรีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม บังใบ 2 นิ้ว (ไร้รีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียม บังใบ 3 นิ้ว (ไร้รีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮชแกนคู่ 2 นิ้ว
(ไร้รีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวเฮชแกนคู่ 3 นิ้ว
(ไร้รีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉาก 1.5 x 1.5 นิ้ว
แบบ 2 ชิ้น

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉากโค้งแบบตบ 2 ชิ้น

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมฉากโค้งแบบตบ 2 ชิ้น

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมตัวยู 4 นิ้ว (ซ่อนรีเวท)

อลูมิเนียมตัวทีซ่อนรีเวท สำหรับโรงงานที่ต้องการ มาตรฐาน GMP

ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทร : 065-252-9292